Mayian FmMayian Fm News

Eisapuk enchipai oonkera e maa nanoto matokeo sidan tentemata e KCPE

Eibalie enchipai enye esiana sapuk onkera ormaasai naima tentemata e KCPE.

Ore naa te kaunti e Narok neibalie inkera e sukuul e Narok County Academy enchipai enye peetum meanscore e 381 netum enkerai narikito imakisini nabaya 415.

Eibale naa sii enchipai tonkera esukuul e Blessed Academy tonkaulele olduka le Narok peetum inkera enkerai edukuya a Faith Chepkoech imakisi 430 ,nesujaki Paul Kerema eeta imakisi 425.

Ore naake teina rishata nereshitoi orministai oitasheiki ministri enkisoma prof george magoha peiteru eibalunye isukuulini e sekondari napuo inkera naidipa entemata e KCPE ebaiki olari le 2020.

Eibalie naa magoha nchere ore ebaiki are olapa le 12 neidipa inkera pooki atayiolo isukuulini e sekondari napuo  ebaiki enkiterunoto olari le 2020.

Show More

Related Articles

Close