Mayian FmMayian Fm News

Eishiaa nepiki imbarakinot nagilunore enkinyalata olmanyara te

Eishia nepiki mbarakinot e sheria naiboorieki enkinyalata olmanyara neisulaki too nkonyek onkariak seisulaki te kaunti Olkejuado.

Ore eirorita egiraa aitai ripoti olturur leme le serikali yioloti enaa Wet Land International.

Ore naa tialo sininye loopeny murua napaasha teina kaunti neibalie ajo keetai ilkejek kumok kake terishata ake enchan eruko tenkaraki enkinyalata olmanyara teina kaunti.

Eshomo naake dukuya eipotu erubata naduaya mbaa olmanyara teina kaunti pee eipangu neitengel esiana ompisai naitobirieki olmanyara neisulaki nkonyek onkariak.

 

Ore tialo olturur le Wet Land International kegirai aishakenoo olameyu sapuk too murua napasha tenkaraki enkinyalata oo nkonyek onkariak edungi ntimi neturi enkiapata olkejek.

Show More

Related Articles

Close